„Szent István át volt hatva a keresztény hit, erkölcs tanaival. Megmutatta, a maga teljességében, milyen a keresztény király, a keresztény ember, s ha nem is tudott egyszerre mindenkit megnyerni érzelmileg a maga meggyőződésének, rokonszenves, tekintélyt parancsoló és biztonságot sugárzó példát adott a keresztény emberségből. Kivált méltatlan utódok alatt mutatkozott meg, milyen mélyen hatott példája: többé...