Szent István Kórus

A kórust Strauszné Könözsi Vera karnagy alapította 2004-ben.

Az amatőr zenei csoport megalakulásától fogva részt vesz a templomi zenei szolgálatban, a zsoltáréneklésben, a passióéneklésben, az egyházi ünnepek méltó megünneplésében. Számos zenei-, kulturális-, jótékonysági-, egyházi rendezvény kezdeményezése, lebonyolítása fűződik a nevéhez.

A 2005-ben életre hívta az ADVENTI TALÁLKOZÁSOK kulturális rendezvénysorozatot, aminek azóta is állandó szervezője. 2013-tól kezdeményezője, a kántorral együtt pedig vezetője a DALOLÓ VASÁRNAP szentmisék zenei szolgálatának.

A vegyes kar célja az európai és magyar egyházi zene értékeinek bemutatása, képviselete, a magyar zenei hagyományok ápolása.

 

*

 

Strauszné Könözsi Vera karnagy és a Szent István Kórus által szervezett programok

2004-2012.

 

 

Állandó egyházközségi programok, kórusprogramok, zenei szolgálat


2005-2012. Adventi találkozások

2005-től folyamatosan zsoltározás, zenei szolgálat (szünet jún-szept.)

2005-től zenei szolgálat Nagyhét, Húsvét

2005-től Passióéneklés

2005-től Úrnapi körmenet

2012. aug. 20. Szent István király ünnepe

 

Programok évekre lebontva


 2004.

nov. 18. megalakult a kórus

dec. Karácsonyi Dalosfüzet megjelentetése 

2005.

febr. 5. Zoltai Ferenc Körzeti Zenei Napok Magyar Kolping Szöv. Északi körzet

okt. 27. Jótékonysági hangverseny a Farkaslaka árvízkárosultjainak javára

                         Alla breve Kórus Százhalombattán

2006.

május, június, augusztus Orgona-Pont koncertek

máj. 31. jún. 5. utazás Székelyudvarhely, Farkaslaka  Alla breve kórus

                                               Csíksomlyói búcsú

dec. 8-10. Alla breve Kórus és a Székely Dalegylet Százhalombattán

 

2007.

márc. 17. Orgonaavató koncert a Szent László Templomban

szept. 8. I. Világháborús Emlékmű emléktáblájának avatása Szent László Templom

dec. Boldog Salkaházi Sára: Fény és Illat misztériumjáték, százhalombattai bemutató

 

2008.

ápr. 18-20. Székelyudvarhely Jubileumi hangverseny és kórustalálkozó

máj. 12. Máriaremete Boldog Salkaházi Sára: Fény és Illat

jún. 7. Illat és harmónia egyházközségi szabadidős program és vásár

okt. Halmok Polgári Értékőrző Egyesület okt. 6-i megemlékezése

ápr. 18-20. Székelyudvarhely, Szombatfalva – 140 éves a Székely Dalegylet, 15 éves az Alla breve kórus

 

2009.

május 16. Varázsolj mosolyt Jótékonysági koncert nagyszőlősi Járási Kórház életmentő műszerek megvásárlásáért   Hangszeravató koncert (a kórus néhány tagja hozzájárult a Szent István Alapítvány által vásárolt elektromos zongora költségeihez  (dr. Tóth Béla, Hoffmann József, Mikulásik Gábor,, RónaiAttila, Strauszné Könözsi Veronika,Sinkáné Illés Lívia, Koller István)

aug. 20. Érd, városi ünnepi műsor

szept. 13. Bérmálás

okt. 4. Halmok Polgári Értékőrző Egyesület Aradi vértanúk megemlékezés

dec. 6. Egyházi Kórusok találkozója Szigetszentmiklós, Szent Miklós Templom

dec. 19. Mellénk szegődő idő c. könyv bemutatójának lebonyolítása

 

2010.

márc. 19-20. Jótékonysági koncert Nagyszőlősön a Járási Kórház gyermekosztálya javára

márc. 6. Szent István Kórus koncertje

ápr. egyházközségi felmérés

aug. 100 éves a Szent László Templom, ünnepi szentmise

okt.  KÉSZ városi ünnepség

okt. 9. Egyházi Kórusok találkozója Szigetszentmiklós, Szent Miklós Templom

dec. Bukovinai székely betlehemes játék

dec. Karácsonyi műsor (betlehemes játék) az Idősek Otthonában

 

2011.

máj. 21. egyházközségi kirándulás Kalocsára és Fajszra (Berta Bio farm), a százhalombattai egyházközség          emlékfájának elültetése a Zene-Növény Parkban

máj. 28. Miénk a tér Családi majális az elsőáldozók tiszteletére a kórus emlékfájának elültetése a Szent István Templom bejáratánál

máj. kórushonlap tervezése, kivitelezése, működtetése / Strausz Kálmán  www.szentistvankorus.hu    

okt. 14. Jótékonysági Koncert Százhalombatta a Gyermekekért Alapítvány javára, közös éneklés a Satu zenekarral

dec. 2-4. Adventi találkozások vendéglátás: Szombatfalvi Szent György templom Psallite Kórusa

 

2012.

febr. 5. Egyházközségi program: Disznótoros vacsora, táncház

…...      Zarándoklat Százhalombattáért

ápr. 20. „Ékes liliom, gyönyörű rózsa” Szűz Mária a magyar és az európai egyházi zenében

máj. 25-28. egyházközségi zarándoklat Csíksomlyói búcsú

aug. 13-21. Summerfest/Szt. István Templom, ügyelet

aug. 20. Szent István király ünnepe

szept. 16. mise a kórusért

okt. 6. III. Dréta Antal Egyházi Kórusok Találkozója

okt. 13. Jótékonysági rendezvény a Sérültekért Alapítvány javára

nov. 4. Emlékműsor a 1956-os forradalom tiszteletére (KÉSZ szervezés)

dec. 13-16.  Adventi találkozások

                      vendéglátás: Nevetlenfalu-i Alapfokú Műv. Iskola  (Kárpátalja)

                      meghívott művészeti iskolák: Százhalombattai Alapfokú Műv. Iskola

                      Bp. XXII. ker. Nádasdy Kálmán Alapfokú Műv. Iskola

2013.

ápr. 14. Első DALOLÓ VASÁRNAP (a hagyományos népénekek templomi közös éneklésének kezdeményezése, vezetése)

jún. 26. Ökumenikus hálaadás az árvízi munkákban résztvevők tiszteletére

aug. 15. Nagyboldogasszony napi megemlékezés Dunafüreden az Árpád-kori Emlékkeresztnél

okt. 12. Viva l'Italia! Viva Verdi! Olasz nap és koncert Verdi születésének 200. évfordulóján

dec. 6. Ó jöjj, Üdvözítő! Adventi zenés-verses est

 

 

A szervezés kapcsán az egyházközség vendégei voltak:


Mádl Dalma, Bacskai József főkonzul, Csath Magdolna közgazdász, Sztrilich Ágnes szociális testvér, Szabó Mihály görög-katolikus parókus, Várföldi Tamás az érdi Egymásért Alapítvány elnöke, Milenkovics Dalibor szerb-ortodox pópa, Sárosi Gábor református lelkész, Ittzés István evangélikus lelkész

 

A programokban fellépő művészek, előadók:


Alla breve Vegyeskar Székelyudvarhely, Andrejszki Judit orgonaművész, régizenész, Bábel Klára hárfaművész, Balogh János rézgrafikus, Szent Efrém Férfikar, Bércesi Ilona keramikusművész, Csavlek Etelka keramikus, operaénekes, Dovák József tűzzománcművész, Drótos Renáta gitárművész, Kristófi Ágnes énekművész, Lax Éva énekművész, Mecseki Hargita szobrászművész, Mezey János régizenész, Muskát András énekművész, Nevetlenfalui Alapfokú Művészeti Iskola, Psallite Kórus Szombatfalva, Sebestény István mesemondó, Simon András grafikusművész, Sudár Annamária előadóművész, Strausz Kálmán a Honvéd Férfikar karnagya, Szántó Tibor csokoládékészítő mester, Szent Kristóf Régizene Együttes, Székely Dalegylet, Színvarázs zenekar, esztergomi Ferences Gimnázium Fiú Kórusa, Szvorák Katalin népdalénekes, Tokody Ilona Kossuth-díjas operaénekes, Varga Petra orgonaművész, Astra bábegyüttes, Domonkos Béla szobrászművész, Ament Éva bútorfestő, népi iparművész, váci Szent Cecília Kórus, Kristófi János Zsigmond orgonaművész-Kolozsvár, Deák László orgonaművész, Fülep Márk fuvolaművész, Pannónia Fúvósegyüttes, Szabó László grafikusművész, Székely András demográfiai előadó, dr. Kubassek János geográfus, múzeumigazgató, Havasi Gyopár Gyermekkar Ungvár

 

*

 

2014 év januárjától javasolt zenei formák

 

A karnagy és a Musica Divina Egyesület a különböző adottságokat, lehetőségeket figyelembe véve a kóruson belül több zenei formát kínál tagjainak. Az egyes csoportok munkájában való részvétel egyéni döntések alapján történik. Ezután minden kórustag a maga számára kedvező és elfogadható formációban továbbra is tagja marad a Szent István Kórusnak. Az új kórustagok a belépéskor kiválasztják azt a számukra kedvező zenei formációt, amelynek működésével egyet értenek, amelynek keretén belül teljesíthetik zenei szolgálatukat, ahol jól érzik magukat. A különböző zenei formációkhoz tartozó kórustagok együtt működtetik a Musica Divina Egyesületet.

 

Kórusformák

 

Választható működési forma

egymástól függetlenül és egyszerre egy ill. több is vállalható

Hagyományos forma

- cél: könnyű, egyszerű egyházi és világi művekkel való ismerkedés, közösségi programok

- a kórus létszámának növelése

- heti egy próba (szerda 18:00-20:00 óra)

- egyszerű hangképzés

- koncert nincs

- névnapok (három állandó időpont megnevezése- okt., febr., május)

- kerti mulatság

- kóruspénz

- kirándulások, szabadidős programok a kóruspénzből és az egyesületi támogatással

- a vezetőség végzi a kórus technikai működtetését

- esetleg szervezés és segítő részvétel az egyházközség kulturális programjainak megvalósításában

 

Projekt kórus

- ideiglenesen, egy-egy produkcióra létrejövő kórus, a karnagy felkéri a résztvevőket a

    kórusból, kisegítőket, szólamarányos vegyes kar

- cél: magas színvonalú zenei műsor létrehozása, előadása, gyors tanulás

- esetleg koncert, kóruskapcsolatok, utazás, egyéb fellépések esetén:

   1. a karnagy javasol koncertet, utazást, cserekapcsolatot, felkér résztvevőket

   karnagy: zenei program,  szakmai szöveg

   egyesület: a pályázat költségvetés, egyéb adatok összeállítása

   2. az egyesület javasolhat programot

      karnagy: zenei program, szakmai szöveg

     egyesület: a pályázat költségvetését, egyéb adatok összeállítása

- koncertet, fellépést, utazást megelőző két hónapban heti 2X2 óra intenzív próba, vagy 

   kórustábor, vagy esetleges hétvégi próbák,

   ez idő alatt a hagyományos kórus próbái szünetelnek

- Az egyesület a nyertes pályázati pénzből finanszírozza a programokat:

  koncertek, utazás, egyéb fellépések

 

Schola

egyházi zenei szolgálat

- állandó, megbízható énekes csoport létrehozása, ami független a kórustól

- a vetítés biztosítása: Wéber Tamás

- a kórustagokon kívül egyházközségi tagok is lehetnek a tagjai, állandó, folyamatos részvétel

- magyar és latin nyelvű liturgikus énekek tanulása, éneklése

- havonta 2 alkalom: 1 orgonás mise + 1 DALOLÓ VASÁRNAP mise

- egyházi ünnepek  (Advent, Passió, Húsvét, egyéb egyházi ünnepek)

- Passió, Húsvét szükséges egyéb jelentkezők bevonása

- próba a mise előtt, ill. az adott egyházi ünnep előtti napokban /egyeztetés szükséges)

 

Adventi találkozások

- csak egyházközségi igény esetén, szükséges a program átalakítása, a programrészek igény 

   szerinti kialakítása

- cél: a magyar és az európai egyházi és világi művészetek bemutatása, a magyar

   vallási, történelmi, nyelvi, zenei hagyományok ápolása, a gyerekek, fiatalok mozgósítása,

    evangelizáció. Az egyházközség a tömeg ízléssel szemben a magas kultúrát támogassa!

- a kórus csak külön kérés esetén szervez koncertet

- koncerten való részvétel egyik kórus-formáció számára sem kötelező, fellépés esetén döntés

   szükséges

- a rendezvény számára az egyházközség biztosítson pályázó egyesületet

    (a kórus egyesülete nem alkalmas erre az alapszabálya miatt)

- egyházközségi döntés a szervezés irányításáról, a szervezésben résztvevők létszámáról

 
Szentek és boldogok

Daloló természet
Templomi öltözködés
Szent László halála
Mesék Szent László királyról
A magyar költészet napja
A Magyar Katolikus Egyház és 1848
Brassai Sámuel és a muzsika
Mindenki
Legendák - Geszterédi aranyszablya
Legendák - gémeskutak
Magyar kultúra napja
Vízkereszt
Mária ábrázolások
20 éves a Szent István Templom
A költészet világnapja - március 21.
Kereszténység
Bach Karácsonyi oratórium
Erdélyi zene története
Ave beate rex Stephane
Kodály Zoltán - Adventi ének
Mikszáth Kálmán Vörösmarthy
Hamvas Béla Őskori és újkori kultúra
Pietro Bembo
Keresztség
Lányi Viktor - Turandot az Operaházban
Csáth Géza - Puccini
Liszt - Krisztus oratórium
J.S.Bach - Karácsonyi oratórium
A középkori magyar egyházi zene
Michelangelo
Jókai Mór: A magyar nemzet története
Vikár Béla
Pernye
Kodály a magyar népdalról
Tharnóczy Szabolcs: A keresztény kultúra
Erény
Zenetörténet_magyar középkor
Aurelianus Reomensis
Tisza
Domonkosok
Zsoltáréneklés
Makkosmária
Krammer Teréz
Keresztény egységteremtés
Robert Schumann
Ocskay Kornél
Zenei nevelés
Titsek Piroska
Rajeczky Benjamin
Pannon reneszánsz
Pauliné Markovits Ilka
Ney Dávid
Vigadó
A vallás, a zene és a spiritualitás
Ferenc pápa üzenete
Németh Mária
Nádainé
Angyali üdvözlet
Ferenc pápa
Claudio Abbado
Korál
Bach
BWV
Szent Margit
Isteni Ige Társasága
Árpád-házi Szent László király
A II. Vatikáni Zsinat 50 éves évfordulója
Márton Áron
Órigenész Adamantiosz
Geyer Stefi
Sebeők Sára
Heltay László karnagy
Ifj. Ábrányi Emil
Az úrnapi körmenet
A Ferences rend magyarországi története
Mi a gregorián?
Rajeczky Benjamin
Slachta Margit
AZ ÚJ EVANGELIZÁCIÓ
Ki a fiatal?
Szent Ferenc
Jézus és a kereszt
Bécsi fiúkórus
A reneszánsz zene
László Gyula rajza
Tranzitus
Szent István király példája
Fatimai jelenések
A magyar lélek hangja
Húsvéti szimbólumok
Petőfi Gödöllőn
Az utolsó levél
Görgei - gazdátlan levelek
X. Pius pápa: Motu pro Prium
Kozma Lajos emlékév
A magyar lélek hangja
107 év után került elő Dénes Valéria festőnő képe
Apponyi Albert beszéde
Könözsi László - Mise
III. Béla
Kálmán király (könyves)
Hova temetkeztek királyaink?
A szenzációs bugaci lelet
III. Richárd
Nagyböjt
Krisztogram
Szent István király I. törvénye
Arany János a zeneszező
Batthyány misekönyv
Chopin levél
Szeptember 30. - a népmese napja
Leopold Mozart
Salieri
Constanza
Mozart felesége
Mozart és Magyarország
Mennyit keresett?
Mozart zenéje
Élet a középkorban
A lovagi kultúra
Szent Roland
Roland ének
Advent
Rorate
Kotyolás
Karácsony
Szállást keres a Szent család
Gárdonyi és a zene
Orgona
Az orgona és Magyarország
Bogányi-zongora
Rohonci kódex
Magyar Állami Operaház
Gyertyaszentelő Boldogasszony
Hét szabad művészet
Liszt Ferenc utazik
Palestrína stílus
A Vezúv kitörése
Orlando di Lasso - Psalmi
fortepiano-billentyűs hangszer
Görgei Artúr nevének írása
Görgei áruló!...Soha
Hermann Róbert történész Görgei Artúrról
Móricz Zsigmond - Görgei
Visegrád, az öregedő Görgei menedékhelye
Görgei Artúr temetése
Petőfi és a gasztronómia
Kossuth-kifli
Tapsolás a hangversenyen
Úrnapja
Szent István halála
Hova üljünk egy koncertteremben?
Milyen hangszerek ezek?
Negyven éve érkezett haza a Szent Korona
Hadik ház
Globális felmelegedés
Mednyánszky Berta
Márciusi ifjak - Vasvári Pál
Kossuth és Görgei megítélése - bűnbakkeresés
Az Isteni Irgalmasság Vasárnapja
Pünkösd
Miért 88 billentyű van a zongorán?
Miért f-alakú a hegedű hangrése
Szegények világnapja
I. Világháború vége - november 11.
Magyar nyelv napja
Szent család vasárnapja
150 éves a Bécsi Operaház
A zene ünnepe
Diákónus
Szent Márton-dóm, Pozsony
Mohácsi csata - 1526. augusztus 29.
Szigetvár ostroma - 1566. augusztus 6 - szeptember 7.
A zene világnapja - október 1.
November 4. - nemzeti gyásznap
1914. december 25. - tűzszünet a fronton
Beethoven emlékév
Lourdes-i jelenés
Nagyhét
Nándorfehérvár
Híres fák
Az aradi vértanúk utolsó mondatai
Október 16 - A kenyér világnapja
Guadalupei Szűzanya
Szent Balázs - február 3.
Boldog Özséb - január 20.
Don Bosco - augusztus 16.
Szent Bálint - február 14.
Szent Mátyás apostol - február 24.
Szent Kázmér - március 4.
Szent Patrik - március 17.
Szent József - március 19.
Szent Turibiusz - március 23.
Szent I. Márton pápa - április 13.
Szent Efrém - június 9.
Munkás Szent József - május 1.
Boldog Scheffler János püspök és vértanú
Boldog Gizella - május 7.
Szent Rita - május 22.
Szent Romuáld apát - június 19.
Szent László - június 27.
Szent Piroska - augusztus 13.
Goretti Szent Mária szűz és vértanú - július 6.
Szent Anna - július 26.
Assisi Szent Klára - augusztus 11.
Szent István - augusztus 20.
Szent Lajos - augusztus 25.
Kalkuttai Szent Teréz - szeptember 4.
Szent Kozma és Damján - szeptember 26.
Szent Mihály - szeptember 29.
Avilai Nagy Szent Teréz - október 15.
Szent Hedvig - október 16.
Szent Simon és Tádé - október 28.
Árpádházi Szent Erzsébet - november 17.
Szent Katalin - november 25.
Szent Miklós - december 6.
Szent Viktória
Szent család - december
Oszlopos Szent Simeon - január 5.
Árpádházi Szent Margit - január 18.
Szent Pál megtérése - január 25.
Szalézi Szent Ferenc - január 24.
Szent Cirill és Metód - február 14.
Damjáni Szent Péter - február 21.
Szent Kunigunda - március 3.
Szent Perpetua és Szent Felicitas - március 7.
Svéd Szent Katalin - március 24.
Paolai Szent Ferenc - április 2.
Mór Szent Benedek - április 4.
Soubirous Szent Bernadett - április 16.
Szent Márk - április 25.
Nepomuki Szent János - május 16.
Boldog Apor Vilmos - május 23.
Árpádházi Boldog Jolán - június 15.
Keresztelő Szent János - június 24.
Szent X. Pius pápa - augusztus 21.
Szent Ágoston - augusztus 28.
Szent Máté evangélista - szeptember 21.
Szent Jeromos - szeptember 30.
Assisi Szent Ferenc - október 4.
Szent Imre - november 5.
Toursi Szent Márton - november 11.
Xavéri Szent Ferenc - december 3.
Szent István diákónus - december 26.
Nursiai Szent Benedek - július 11.
Árpád-házi Szent Kinga - július 24.
Becket Szent Tamás - december 29.
Vianney Szent János - augusztus 4.
Szent András - november 30.
Virágének
Verbunk
Arany - A toronyban
Barokk zene
Viziorgona
Kindersynphonie
Salieri
Mozart - Requiem
Mozart - D-moll zongoraverseny
Figaró házassága
Laudate dominum
Mozart - Gyászzene
Mozart- Varázsfuvola
Mozart - Jupiter szimfónia
Mozart - D-dúr Serenata
Mozart - A-dúr klarinét kvintett
A-dúr hegedűverseny
Mozart C- dúr versenymű
Mozart - Figaró házassága (Rózsaária)
Gluck - Orfeus
Iphigenia Aulisban
Rinaldo és Armida
Gluck Paris és Helena
Rorate Caeli
Oratórium
Liszt - Bach fantázia és fúga
Fel nagy örömre
Turandot
Schubert - Hat Heine dal
Bach - János passió
Mátyás kora
Scarlatti Sonata
Monteverdi
Mozart zongoraverseny
Joseph Haydn String Quartet op.76.
Bartók Bolyongás
Ave rex antifóna
katonadalok
Liszt
Haydn-Megváltó
Bach és gyermekei
Gesualdo
Erdélyi udvar zenéje
Kodály Zoltán
Henri Tomasi: Messe de la Nativité
Palestrina Missa Papae
Chopin: Asz-dúr hősi polonéz
Liszt Ferenc: Les Preludes
Rózsavölgyi Márk: Az első magyar tánczene
Zöldike - madárhang
Beethoven - C-moll zongorahármas op. 1.
de Lully - Atys
Dohnányi - Zrínyi nyitány
Az erdő hangjai
Bartók - 20 népdal
Jódli zene Tirolból
Richard Strauss - Zarathustra
Kocsis Zoltán emlékére
Debussy - Szonáta fuvolára
Kodály Zoltán - Nyári este
Mozart: A-dúr szonáta K. 331.
Liszt Ferenc: Amit a helyen hallani
Arany daloskönyve
Kónya Sándor
Bach - Jesu, meine Freude
Liszt Ferenc: Funerailles
Fülemüle ének
Johann Strauss: Radetzky-induló
Egressy Béni: Klapka induló
Katonadalok
Gregorio Allegri: Miserere mei, Deus
Mozart: Miserere
Sárgarigó
Virágénekek a 16-18. századból
Öt latin himnusz
A fényes nap immár elnyugodott
Magyar hazánk, te jó anya
Kodály Zoltán -Karácsonyi pásztortánc
Karácsonyi angyalok
Bárdos Lajos
Alleluia
J. S. Bach: H-moll mise BWV 232
Liszt Ferenc - Erdőzsongás
Kossuth toborzó nóta
Kossuth Lajos verbunkja
Fel-fel vitézek
Vajda János - Alleluja
Amadinda
Bartók Béla - 1. hegedűverseny
Mozart/Verdi - Requiem
Ecce carissimi
Bach - Máté passió
MÜPA koncertek
Éneklő állatok - Bellini
8 magyar opera
Kodály Esti dal
Surrexit Christus
Mozart - Ave verum corpus